„Телешоп” ЕООД се присъдини към Националния етичен кодекс

На заседанието си от 13 юни 2014 г. УС на НСС прие нов асоцииран член на НСС –  „Телешоп” ЕООД. „Телешоп” ЕООД  се присъедини към семейството на над 200-те социално отговорни членове на Националния съвет за саморегулация, които прилагат Националните етични правила за търговска комуникация и доброволно изпълняват решенията на Етичната комисия на НСС.  Да им пожелаем още успехи!