Студио Модерна България ЕООД се присъдини към Етичния кодекс

На заседанието си от 28 май 2015 г. УС на НСС прие нов асоцииран член на НСС –  „Студио Модерна България” ЕООД. „Студио Модерна България” ЕООД  се присъедини към семейството на над 200-те социално отговорни членове на Националния съвет за саморегулация, които прилагат Националните етични правила за търговска комуникация и доброволно изпълняват решенията на Етичната комисия на НСС.  Да им пожелаем успех и на добър час!