Среща с представители на интернет сайтовете относно рекламите на хранителните добавки

В края на 2014 г. НСС проведе среща с представители на интернет сайтове относно рекламите на хранителни добавки и саморегулацията в бранша. В срещата участваха представители на BEU.BG,  bTV Media Group, ФРАМАР ООД, СББ Медия груп, Ксениум ООД.

Отчетено бе, че има разбиране по въпроса, че съществуват подвеждащи реклами на хранителни добавки (и не само) в интернет, но понякога и в телевизионните пазари. Най-честите нарушения на етичните правила са свързани  с преувеличени твърдения за ползите от употребата на продуктите и скоростта на резултатите,  без научни доказателства за това. Злоупотребява се с имената и образите на световни звезди и се цитират препоръки от лица, за чието съществуване няма доказателства. Страните изразиха загриженост за спазването на изискванията на Европейския регламент за хранителните и здравни претенции и ресурса на регулатора  (МЗ, БАБХ) да упражнява контрол за неговото спазване в рекламите, особено предвид факта, че много от сайтовете са с неизвестен собственик. Невъзможността от установяване на контакт с рекламодателя прави прилагането на инструментите на саморегулацията невъзможно.

Нарушенията понякога са в самите реклами, но най-често подвеждащата информация е в сайтовете към които рекламите водят. Съдържанието на тези сайтове е извън контрола на публикуващата рекламата медия, а договарянето на  интернет реклами изключително рядко става директно с рекламодателя. Основни доставчици на такива реклами са рекламни мрежи – у нас най-активни са платфомите на ЕТАРГЕТ, EasyAd и др. Изолирането на отделни реклами  от целия пакет технологично е трудно и трудоемко и би означавало отрязване на достъпа за цялата платформа. Предложено бе усилията за саморегулация да се насочат към платформите-доставчици, както и да се търси съюзник, който е ощетен от такива реклами –  регистрираните български производители на хранителни добавки.

В заключение се отчете, че интернет индустрията още е разпокъсана и няма готовност за браншова саморегулация, но отделни сайтове изразиха готовност за сътрудничество.