Среща с Парламентарната комисия по култура и медии

На 25-ти март 2015 г. Ели Герганова, председател на УС на НСС, се срещна с Полина Карастоянова, председател на Парламентарната комисия по култура и медии. На срещата бе отчетено, че НСС очаква да продължи традиционно добрите си отношения с Комисията.  НСС е радетел на каузата за саморегулация и очаква Комисията да подкрепи тази позиция и конкретните инициативи на НСС. От своя страна  Комисията по култура и медии и култура призпознава НСС като неправителствена организация в обществена полза, партньор с когото да се обсъждат конкретни теми и заяви  желание да подържа диалог с НСС и с асоциациите-учредители.