Семинар на тема: „Отговорно съдържание и публикуване на маркетинг комуникация за алкохолни напитки: правила, примери, дискусия”.

На 27 септември 2011 г. в хотел „Радисън” се проведе семинар на тема: „Отговорно съдържание и публикуване на маркетинг комуникация за алкохолни напитки: правила, примери, дискусия”.

Семинарът бе организиран от Националния съвет за саморегулация (НСС) и Асоциацията на рекламнитя агенции – България (АРА) в партньортсво с Европейския форум за отговорна консумация (EFRD).

            Семинарът протече на две части:

Първа част – Въведение в Общите стандарти: отговорно съдържание и публикуване на маркетинг комуникация за алкохолните напитки: правила, примери, дискусия;

Втора част – Въведение в Указанията за дигитална комуникация на Общите стандарти: правила, конкретни примери и дискусия относно маркетинг комуникацията на алкохолни напитки в дигиталните медии.

            Eвропейският форум за отговорна консумация (EFRD) в продължение на години работи за създаването, развитието и разпространението на Общи стандарти за саморегулация в алкохолната индустрия. Общите правила за отговорна комуникация на EFRD са създадени преди около 20 години и са претърпели няколко редакции. Последната версия е от 2010 г., когато са добавени специални указания за маркетинг комуникация в дигиталните медии, една област която напоследък все по-стриктно се наблюдава от правителствата в Европейските страни.

Общите стандарти на EFRD са приети от българската Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) и представляват неразделна част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация на Националния съвет за саморегулация (НСС) – www.nss-bg.org

            В семинара участваха представители на производители на спиртни напитки и бира, рекламни агенции, медии, Министерство на здравеопазването, членовете на Етичната комисия към НСС.