Решения на Етичната комисия

На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 230 по жалба относно рекламна кампания на „Изследователски център на клиентските мнения“ ЕООД – „Използвайте услугите на фирми, притежаващи сертификат: Коректна фирма“. Жалбата се отнася до рекламната кампания на „Изследователски център на клиентските мнения“ ЕООД (накр. ИЦНКМ ЕООД) за популяризиране на предлаганата от тях услуга: „Сертификат Коректна Фирма”. Жалбоподателят изразява съмнения относно начина, по който се извършва проверката на компаниите, които могат да получат сертификат „Коректна фирма“. В жалбата се твърди, че комуникацията е заблуждаваща и на практика предоставяният сертификат не удостоверява нищо, тъй като се продава и единственото условие е да се заплати цената. Рекламното послание, което гласи: „Използвайте услугите на фирми, притежаващи сертификат: Коректна фирма“, внушава, че само фирмите, притежаващи този сертификат, са коректни. Според жалбоподателя рекламното послание е в състояние да заблуди както потребителите, така и компаниите, като ги стимулира да заплащат за несъществуваща услуга. Етичната комисия счита, че е налице нарушение на Етичния кодекс по отношение на чл.3.1; чл. 5.1; чл. 5.5, букви е) и ж).

На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши „Аз ям“ – продукт на „Градус – 1” ООД. Жалбата се отнася до телевизионна реклама на кремвирши „Аз ям“. Жалбоподателят счита, че рекламата е подвеждаща и заблуждаваща: „В рекламата се твърди, че „кренвиршите „Аз ям“ са от свинско месо, каквито би трябвало да бъдат всички свински кренвирши“. Това създава усещане, че са произведени изцяло от свинско. При покупка на кренвиршите жалбоподателят с изненада установява, че освен многото е-та, протеини и др. съставки, типични за кренвиршите, „Аз ям“ са произведени и от механично сепарирано птиче месо и птича кожа. Не закупил продукта, но е бил подведен от рекламата и е отишъл в магазина с намерението да го закупи. Етичната комисия счита, че е налице нарушение на Етичния кодекс по отношение на чл.5.1 и чл. 5.5, буква „а“

И в двете решения е посочен срок за изпълнение на посочените препоръки.