Решение № 82 на ЕК от 19.01.2012(Жалба относно телевизионна реклама на царевични пръчици „Стар”, произвеждани от „Стар Фудс България” ЕООД)