Решение № 214 на ЕК от 28.10.2015(Жалба относно използване на националния флаг върху опаковката на хляб, произведен от «МИО» ООД, гр.Пазарджик)