Решение на Етичната комисия относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg

В НСС са постъпили няколко жалби относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg.

Според жалбоподателите рекламният клип нарушава чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, който забранява прякото рекламиране на хазартни игри, както и рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица. Рекламата използва спортните успехи и постижения на гимнастичките, които пораждат доверие в обществото, с цел да мотивира хората да си купуват лотарийни билети.

Етичната комисия счита, че търговската комуникация е в нарушение на чл. 1.2.1, чл. 17.1. и чл. 17.12. от Етичния кодекс във връзка с чл. 3.1 и чл. 3.4. от Етичните правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри.

Линк към решението:

https://www.nss-bg.org/wp-content/uploads/2024/02/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-261.pdf