Прессъобщение – Eтичната комисия към Националния съвет за саморегулация установи нарушение на етичния кодекс в търговските комуникации на едни от най-големите рекламодатели

EТИЧНАТА КОМИСИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ УСТАНОВИ НАРУШЕНИЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС В ТЪРГОВСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА ЕДНИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация препоръча на „Ню Геймс” ООД, на „Мобилтел” АД, на „Космо България Мобайл” /Глобул/, на „Макс Телеком” ООД и на „Евробет” ООД да приведат търговските си комуникации в съответствие с нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.

 Информация до медиите

31 януари 2011, София

1. Един от рекламните видеоклипове на играта „СМС за милиони” на „Ню Геймс” ООД е определен като неподходящ за деца. Недопустимо е да се пропагандира рекламна игра със средствата на непозволената от закона най-древна професия – проституцията. Рекламният клип отблъсква със своята вулгарност и е далеч от всякакви норми на благоприличие и е в разрез с добрите нрави на българското общество.

На основание чл.7.1. от Правилника за приложение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация се самосезира за разглеждане на  телевизионната реклама на играта СМС за милиони на „НюГеймс” ООД. Рекламният видеоклип е определен като неподходящ за деца. В мотивите се казва, че е странно когато един от най-големите рекламодатели на българския пазар пропагандира рекламната си игра със средствата на непозволената от закона най-древна професия. Вярно е, че сексът продава, вярно е, че продажбите скачат когато в рекламата има дългокрака красавица. Но защо тази пропаганда трябва да става чрез афиширане на платената проституция, още повече че клипът се излъчва във време, когато деца и подрастващи гледат? Рекламният клип отблъсква със своята вулгарност и е далеч от всякакви норми на благоприличие и е в разрез с добрите нрави на българското общество.

Етичната комисия намира мотивите и представените материали относно телевизионна реклама на „Ню Геймс” ООД за основателни по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България и счита, че са нарушени следните текстове от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България:            

Чл.1.1.    Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото.

Чл.1.2.    Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, благоприлична, почтена, честна и правдива.

Чл.2. Търговската комуникация не трябва да съдържа твърдения или аудио или визуални елементи, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи, според общоприетите морални норми в съответната държава и култура.

Чл.4.9. Търговската комуникация не трябва да показва прекалена еротика и да промотира прекалена податливост на сексуалността чрез изобразяване на насърчаване и готовност за секс, разголване на човешкото тяло по неподходящ начин и не трябва да представя продукта като средство за отстраняване на сексуални бариери. Човешкото тяло може да се показва само при зачитане на правата на личността и човешкото достойнство.
            Рекламата като най-видима част от търговската комуникация трябва да постига високо доверие у потребителя. Ето защо рекламите трябва да са законни, благоприлични, почтени. Отклонението от тези основни принципи подкопова доверието на потребителите и от това страда цялата маркетингова комуникация. Рекламният клип показва проститутка, която предизвикателно предлага услугите си и „е добра в ръцете”; в следващите кадри, в поза, създаваща асоциация за сексуален контакт, тя изпраща SMS за Игра за милиони. В отговора на жалбата представителят на Ню гейм обяснява и защитава рекламната концепция на тази комуникация с аргумента, че тя представлява реплика на известния и обичан филм Хубава жена. Етичната комисия счита, че подобно сравнение е повърхностно и несъстоятелно. Филмът е изкуство, художествено произведение, което разказва една красива история за съвременната Пепеляшка, докато рекламният клип е търговска комуникация, който се опитва да привлече и задържи вниманието на потенциалния потребител и да го мотивира с интереса към платения секс и красивата проститутка. Този подход в рекламирането на участие в игра на късмета, е в противоречие с добрите нрави и с общоприетите в обществото представи за благоприличие. Рекламодателят е нарушил първото и основно правило на етиката в рекламата – търговската комуникация да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителите и обществото.

Вторият рекламен видеоклип на играта „СМС за милиони” е определен като подвеждащ и заблуждаващ. Потребителят бива подведен, че участието му в играта е безплатно, защото в търговската комуникация не се споменава за финансови задължения, още повече че не става ясно и колко СМС човек трябва да изпрати, за да продължи участието си в играта.

            В жалбата се казва, че абонатите на Мтел получават непоискан рекламен sms със следното съдържание: \“Tvoiat nomer xxxxx igrae dnes za 20 000 leva i 2 Jackpota nad 130 000 leva!Kak? Bezplatna registracia s EGN na nomer 9999. V partniorstvo s Mtel.\“
Потребителят бива подвеждан да се регистрира уж безплатно, но след изпращане на първия безплатен sms бива подтикван да изпраща платени такива. За да се участва наистина в тегленето на печалбите той трябва да отговори чрез платен смс на поне един последващ въпрос. Това е упоменато само на сайта на играта в секция правила член 6.1.2.

Етичната комисия намира жалбата за основателна по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България и счита, че има нарушение на следните текстове от Етичния кодекс: 

Чл.5.1.    Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение.

Чл.7.1.    Понятието „безплатно”, напр. „безплатен подарък” или „безплатно 
предложение”, когато това е разрешено от закона, трябва да се използва единствено:

а) когато предложението не включва абсолютно никакво задължение; 

От края на м. септември 2010 г. мобилните оператори с непоискани sms-и приканват потребителите си да изпратят безплатно своето ЕГН, за да участват в ТВ играта \“SMS за милиони\“. Телевизионната реклама е заблуждаваща и подвеждаща, тъй като в нея се казва, че човек, за да се регистрира за участие в играта, трябва да изпрати безплатен СМС на номер 9999 със своя ЕГН, но не се споменава, че по-късно регистриралият се участник ще започне да получава СМС с въпроси, на които се отговаря с вече платени такива. Потребителят бива подведен, че участието му в играта е безплатно, защото в търговската комуникация не се споменава за финансови задължения, още повече че не става ясно и колко СМС човек трябва да изпрати, за да продължи участието си в играта.

Етичната комисия счита, че регламентът на играта трябва да бъде оповестен в ефир, а не само в сайта на играта, тъй като не всеки има такъв у дома си. Мобилният маркетинг е сфера, за която се очаква да се превърне в огромен източник на приходи за мобилните оператори, както и за организаторите на подобни игри. Трябва да се намери балансът между бизнеса и личната неприкосновеност на хората, защото методите на играта „СМС за милиони” могат да ги настроят срещу мобилния маркетинг.

2. Телевизионната реклама на „Мобилтел” АД за тарифен план LOOP Mega е определена като липса на социална отговорност, неподходяща за деца и  използване на доверчивост  или неопитност. Недопустимо е рекламодател като „Мобилтел” АД да не отчита отрицателния ефект от търговската си комуникация и да призовава младите хора да разговарят и срещат с непознати, изпращайки СМС, и поставяйки ги по този начин в рискова ситуация, и то в момент когато усилията и действията на компетентните държавни органи, на неправителствени организации и Европейската комисия са насочени към защита на младите хора при използване на интернет и други комуникационни технологии. 

В Националния съвет за саморегулация са постъпили няколко жалби относно телевизионна реклама на „Мобилтел” АД за тарифен план LOOP Mega. В жалбите се казва, че рекламата пропагандира да се пращат SMS-i на непознати хора и така да се завързват нови запознанства. Продуктът е за младите хора, в голям процент и непълнолетни, и е безотговорно и опасно да се поощряват да се запознават с непознати хора и да изпадат в рискови ситуации. Целевата група на мрежата на Loop са физически лица между 14 и 29 години, а цялата серия от реклами съдържа послания, които подтикват евентуално бъдещи абонати да изпращат текстови съобщения на непознати и да се срещат с непознати, а посланията са опасни. Има силно социално безпокойство, форуми и дебати по тази тема, тъй като технологиите улесняват подобно поведение, а то не е безопасно за подрастващите.

Етичната комисия намира жалбите за основателни по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България и счита, че са нарушени следните текстове от Етичния кодекс:

            Чл. 17.1.  Специална грижа трябва да бъде положена при търговската комуникация, насочена към или с участието на деца и подрастващи. Такава комуникация не трябва да подкопава доброто обществено поведение, начин на живот и нагласи.
            Чл. 17.6.4.    Търговската комуникация не трябва да насърчава децата да се поставят в опасни за тях места и ситуации, както и да влизат в комуникация с хора, които биха  застрашили тяхната безопасност.

            Независимо, че в становището на „Мобилтел” АД се твърди, че медийното планиране на кампанията LOOP Hello следва зададената целева група (18-34 год .),  то обявата в сайта на рекламодателя остро противоречи на това твърдение – „LOOP e най-младата мобилна мрежа в България, в която можеш да влезеш, ако си между 14 и 29 години.”

            Безспорно децата и подрастващите са идеална аудитория за рекламодателите. Те са наивни и доверчиви, възприемат всичко от екрана за чиста монета и моментално пожелават рекламираният продукт. Най-добрите реклами влияят на подсъзнателно ниво и са сбор от картина, звук, динамика, внушение. Днес рекламата наистина играе важна роля в обществото, затова тя може да има и отрицателно влияние върху съзнанието на младите хора. „Мобилтел”  АД  е  партньор в Обществения съвет за безопасен интернет, чиято цел е разумното използване на мобилните комуникации. В него се засягат теми като правата на личността и проблемите, свързани с публикуването на информация в интернет под формата на снимки, текст и видео съдържание. Споделянето на информация за други хора без тяхното знание, може да ги злепостави, унижи или дори да ги постави в опасна ситуация. За съжаление, младите хора все по-често страдат не само заради собствената си, но и чужда непредпазливост. В този смисъл, недопустимо е рекламодател като „Мобилтел” АД да не отчита отрицателния ефект от търговската си комуникация и да призовава младите хора да разговарят и срещат с непознати, изпращайки СМС, и поставяйки ги по този начин в рискова ситуация, и то в момент когато усилията и действията на компетентните държавни органи, на неправителствени организации и Европейската комисия са насочени към защита на младите хора при използване на интернет и други комуникационни технологии.  Не случайно Европейската комисия прие предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за нова многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии. Защото чез тях те могат да бъдат тормозени със заплашителни съобщения и обаждания. Кибертормозът (или както е известен по света – cyberbullying) е новата форма на насилие между деца. Насилието се извършва чрез използването на мобилните телефони и интернет (социални мрежи, skype и др.). За съжаление е много по-страшна форма на насилие, защото за него няма прегради и граници, той се случва навсякъде и по-всяко време. Според данни на УНИЦЕФ 1/3 от насилието сред подрастващите  вече е в кибер пространството, скрито зад анонимността и безразличието, но също толкова болезнено.

3. Преглеждайки брошурата за абонаментен план GLOBUL WEB&TALK  на „Космо България Мобайл” /Глобул/ човек бива въведен в заблуда, но би разбрал това само ако отвори сайта на оператора и прочете всички звездички, които са доста на брой и продължи да чете допълнителните условия, които липсват във брошурата и не са част от така наречените звездички, като по този начин потребителят е подвеждан.

В Националния съвет за саморегулация постъпва жалба, в която жалбоподателят обръща внимание на следните нередности, които открил в един на пръв поглед изряден абонаментен план на Глобул. Преглеждайки брошурата за въпросния план човек бива въведен в заблуда, но би разбрал това само ако отвори сайта на оператора и прочете всички звездички които са доста на брой и продължи да чете допълнителните условия, които липсват във брошурата и не са част от така наречените звездички. GLOBUL си запазва правото да въведе допълнително ограничение по отношение на потреблението на услугата или да я прекрати/деактивира едностранно в случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 (или повече) % включените МB на максимално достижима скорост). Това уточнение не е част от първата звездичка, която пояснява условията за неограничен интернет. То липсва в брошурата и присъства само в сайта на оператора. Прочитайки брошурата всеки бъдещ клиент на Глобул, който би харесал плана ще разбира, че ще има неограничен интернет и че само размерът на бързите Мегабайта ще е различен в зависимост от цената на пакета ( тук не отчитам разликите за минути и смси, тъй като разглеждам офертата за интернет към плана). Истината обаче е, че текстът в сайта разкрива по-голямата \“уловка\“. Ако човек подпише план на минимална цена, той ще получи 250МБ бърз трафик, но ако след това превиши 30% от въпросния бърз трафик, използвайки бавния си такъв (приблизително 83МБ) Глобул има правото да спре \“неограниченият\“ интернет на своите \“съгрешили\“ клиенти.

Етичната комисия намира жалбата за основателна по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България и счита, че са нарушени следните текстове от Етичния кодекс:

Чл.3.1.   Търговската комуникация трябва да бъде изработена по такъв начин, че да не злоупотребява с доверието на потребителите и тяхната липса на опит или познания.

Чл.5.1.    Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение.               

Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България   се  прилагат за всяка форма на реклама и маркетинг комуникация,  приети в най-широкия им смисъл на търговска комуникация – дейности, които директно или индиректно стимулират продажбите на всякакъв вид стоки и услуги (включително корпоративните и институционалните) или промотират търговски марки и наименования, независимо от използваните канали и средства за комуникация. Фактът, че Глобул ползва различни канали на комуникация за даден свой продукт, не го освобождава от задължението да спазва етичните правила във всеки един от тях. Когато даден неинформиран потребител посети търговски обект на Глобул, там той няма достъп до интернет, а само до брошурата. Брошурата няма друга функция освен да информира потребителя така, че той да може да вземе информирано решение, без да бъде подвеждан от липсата на предишен опит или от липсата на съществена информация. В конкретния случай в брошурата не е посочена съществената информация, че Глобул си запазва правото да въвежда допълнително ограничение по отношение на потреблението на услугата или да я прекрати/деактивира едностранно в случай, че бъде надвишено определено потребление. При това положение всеки   потребител, който разчита на информацията в брошурата, ще бъде подведен, че само  в зависимост от цената на пакета (но не и от потреблението)  ще получава различен  обем интернет услуга на максимална скорост.  В брошурата се вижда, че включените МВ са неограничени, но на практика се оказва, че те са ограничени и от нея потребителят не може да научи, че при определена консумация скоростта пада и че операторът може да въведе допълнително ограничение по отношение на потреблението на услугата или да я прекрати/деактивира едностранно. Това че потребителят ще бъде уведомен от оператора за предприемането на подобни мерки по подходящ начин и средства не освобождава рекламодателя от задължението  още преди сключването на договор  да доведе тази съществена  информация до всички потребители, включително тези, които нямат достъп до и не ползват интернет. Като пропуска да направи това операторът злоупотребява с липсата на опит на потребителите и ги въвежда в заблуждение.

4. Търговската комуникация на „Макс Телеком” ООД е подвеждаща, тъй като въвежда в заблуждение лицата, до които е адресирана или на които може да стане достояние, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение.   

В Националния съвет за саморегулация постъпва жалба  относно телевизионна реклама на „Макс Телеком” ООД, в която се казва, че сравнението на база скорост при мобилния интернет не е правдиво, тъй като преките конкуренти предоставят доста по-висока скорост от предлаганите от Макс Телеком 16 Mbps / от тази есен М-Тел предлагат технологията Dual Carrier HSPA+ и скорост 42 мегабита в секунда. Макс Телеком следва да подкрепи с доказателства твърдението си, че предлага „Най-бързият мобилен интернет”.

Етичната комисия намира жалбата за основателна по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България и счита, че са нарушени следните текстове от Етичния кодекс:

            Чл.5.1 от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република  България  предвижда, че „Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение”.

Чл.8.1.  Данни и описания, използвани в търговската комуникация, са подлежащи на  проверка  и трябва да могат да бъдат доказани.

Етичната комисия е на мнение, че търговската комуникация е подвеждаща, тъй като въвежда въвежда в заблуждение лицата, до които е адресирана или на които може да стане достояние, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение. Едно от важните решения на рекламата е и избора на посланието. То служи като средство за мотивация на целева аудитория. В случая посланието „Вземи най-бързия мобилен интернет” подлежи на доказване, че „Макс Телеком” ООД предлага наистина най-бързия мобилен интернет от всички мобилни оператори. Рекламира се продукт, които не се предлага и е с характеристики, които не отговарят на поместеното в рекламата. Потребителят бива заблуден, че мрежата на дружеството покрива 100 % от населението на страната, докато на практика мрежата покрива около 55 на сто от населението, факт, посочен в официалния сайт на „Макс Телеком” ООД. Разбираемо е, че в условията на конкуретна икономическа среда, всяка реклама се стреми да изложи максимално добри условия за предлаганите услуги, но спестяването на подобни „данни“ на потребителя са най-малкото неправилни и подвеждащи бъдещите клиенти. 

5. Търговската комуникация на „Евробет” ООД е заблуждаваща и не е изготвена с чувство за отговорност към потребителя, тъй като \“2000 лв. заплата без работа\“ е хазартна игра, в която подвеждащо се използват термини, свързани с трудовите отношения – заплата, договор, автобиография, мотивационно писмо. Процесната търговска комуникация съдържа елементи, които пренебрегват законови норми и подтиква потребителя да нарушава закона.

Националният съвет по саморегулация се самосезира за разглеждане на телевизионна реклама на „Евробет” ООД за Играта „Две хиляди лева заплата, без да работим”. Мотивите са регистрирани под № 98. Рекламата е определена подвеждаща и заблуждаваща. В мотивите се казва, че не е редно да се създават илюзии в хората, че може да се получава възнаграждение за труд без реално да се работи, което противоречи на закона. Стимулира се участието в хазартни игри, което в най-общ смисъл противоречи на чл. 10 от Закона за хазарта – „чл. 10. (1) Забранява се
прякото рекламиране на хазартни игри чрез средствата за масово
осведомяване.» Осигурява се постоянен месечен доход за продължителен период от време (една година), който надхвърля значително минималната работна заплата в страната. Ако дадена награда, спечелена чрез хазартна игра, е с голям размер, няма пречка спечелилият, по своя преценка, така да я разпредели във времето, че да я ползва на части, да я вложи в банка и да получава само лихвите от нея, да я инвестира по друг начин, който да му носи доход и т.н., но не е редно една награда от „игра на късмета” да бъде окачествявана като „заплата” и да се изплаща по сходен начин от организатора на играта. Работна заплата, трудово възнаграждение и прочее могат да се получават само в резултат на сключен трудов или договор за служебно
правоотношение (с държавните служители) при точно определени от закона условия, но винаги срещу насрещно положен труд. Освен това, за да се направи още по-близа връзката с истинското трудово правоотношение – „кандидатстването” става с автобиография и мотивационно писмо?! А относно изискванията – не се изисква квалификация и няма задължения и отговорности! Събирането на лични данни при попълването на тези автобиографии носи допълнителен риск, защото не е ясно как те се използват.

Етичната комисия намира мотивите за основателни по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България и счита, че са нарушени следните текстове от Етичния кодекс:

Чл.1.1. Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото.

Чл. 1.2. Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, благоприлична, почтена, честна и правдива.

Чл.1.3. Рекламодателите носят отговорността за законосъобразността на
търговската комуникация. Всяка търговска комуникация не трябва да
пренебрегва която и да е законова норма, не трябва да съдържа елементи
нарушаващи закона; не трябва да подтиква никого да нарушава или заобикаля закона.

Етичната комисия е на мнение, че търговската комуникация е заблуждаваща и не е изготвена с чувство за отговорност към потребителя, тъй като \“2000 лв. заплата без работа\“ е хазартна игра, в която подвеждащо се използват термини, свързани с трудовите отношения – заплата, договор, автобиография, мотивационно писмо. В становището на „Евробет” ООД се казва, че понятието заплата е достъпно за участниците в играта, използва се в преносен смисъл и не е идентично с понятието трудово възнаграждение и работна заплата по смисъла на Кодекса на труда. Следва да се отбележи, че няма друго определение за заплата или трудово възнаграждение, освен това посочено в Кодекса на труда. Процесната търговска комуникация съдържа елементи, които пренебрегват законови норми и подтиква потребителя да нарушава закона. При наличие на безработица не е редно една търговска комуникация да предлага на гражданите да участват в игра, за да печелят пари без полагане на труд. Правото на труд е ценност и е недопустимо да се създават илюзии в хората, че може да се получава възнаграждение за труд без реално да се работи. Не на последно място следва да се отчете и отражението, което рекламата може да има върху младите хора, тъй като тя може да има и възпитателен ефект. Възпитанието е важен социален феномен, а основните фактори, които довеждат до възникване на възпитанието са трудът, езикът и човешкото общество. Младите хора трябва да знаят, че трудът е не само основно право, но и висша ценност, и само чрез него могат да се придобият и съответни блага.

 Пълният текст на решенията на Етичната комисия са публикувани на интернет страницата на Националния съвет за саморегулация.

Решенията са изпратени и на вниманието на Комисия за защита на конкуренцията, Съвета за електронни медии и Държавната комисия по хазарта.