Комисията за пост- мониторинг организира извършването на контрол над изпълнението на решенията на Етичната и Апелативната комисия. 

Комисията за пост- мониторинг изисква от всяка страна, срещу която е наложена санкция да представи доказателства за изпълнение на решението. 

Комисията за мониторинг също така извършва собствен мониторинг на реклами и други форми на търговски комуникации. Ако комисията за пост-мониторинг установи нарушение на решенията на Етичната и Апелативната комисии, подава жалба по реда установен за това.

Състав на Комисията за пост-мониторинг