Покана за годишно Общо събрание на НСС – 19.10.2011 година

Общото събрание на НСС, насрочено за 19 октомври, от 17.00 ч., ще се проведе в офиса на Graffiti BBDO с домакин София Пенева.

Адресът е кв.”Изток”, ул.”Николай Хайтов” № 3А, ет.3.