НСС стартира услугата предварителен преглед (Copy Advice)

Oт 1 март 2011 г. Националният съвет за саморегулация (НСС) стартира услугата  Предварителен преглед (Copy Advice) – това е потвърждение от НСС, поискано преди излъчването на дадена реклама или друга търговска комуникация, за съответствие с нормите на Етичния кодекс. Практиката в Европа показва, че колкото по-рано в процеса на подготовката на дадена кампания се поиска такова потвърждение, толкова по-малка е вероятността от потребителски жалби или санкции от регулатора след излъчването на кампанията.

По решение на УС на НСС, членовете на НСС ще имат право на 3 безплатни Copy Advice за календарна година. За всяка следваща такава услуга, членовете на НСС ще заплащат такса в размер на 50 лв. За тези, които не са членове на НСС, таксата за услугата Copy Advice e 250 лв.