НСС изработи проект за рамка за отговорна комуникация на храни

Въз основа на Рамката за храните на Международната търговска камара (МТК) и добрите практики в Европа,  НСС разработи проект за Рамка за отговорна комуникация на храни. Съобразно изисканията на чл. 76 на ЗРТ, Рамката включва изисквания  (Чл. 24) за реклама или търговска комуникация, придружаваща или включена в  предавания насочени изключително или предимно за деца , на храни и напитки, за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен.които съдържат хранителни вещества и субстанции с хранително или психологическо влияние, по-специално такива като мазнини, трансмасни киселини.

Документът е изпратен за мнение до Съвета за електронни медии, Държавната агенция за защита на детето, Националната мрежа за децата.