Нов етичен кодекс

Постоянна грижа на Националния съвет за саморегулация (НСС) е Етичният кодекс за реклама и търговска комуникация не само да следва препоръките на Международната търговска камара (ICC) за отговорен маркетинг и реклама и практиката на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА), но и да отговаря на нуждите на честната конкуренция и на развиващото се българско общество от защита срещу потенциално вредни търговски съобщения – независимо от техните разнообразни форми, използваните нови технологии и канали за комуникация.

В тази връзка през 2020 г. НСС разработи нова редакция на Етичния кодекс, като добави и нови раздели:

А. Търговски промоции
Б. Спонсорство
В. Директен маркетинг и дигитална търговска комуникация
Г. Твърдения относно околната среда в търговската комуникация

В допълнение и в отговор на налагащите се в пэследно време в социалните мрежи нови форми на търговска комуникация с особено значение за подрастващите, НСС разработи и специални препоръки за маркетинг чрез влиятелни личности (т.н. инфлуенсъри).