Националният съвет за саморегулация (НСС) стана член на европейския алианс за стандарти в рекламата на общо събрание на EASA в София

Саморегулацията в българия получава признание от европа

Като доказателство за високата оценка на прогреса на България в областта на саморегулацията в рекламата, Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) избра да проведе своето Общо събрание и годишните срещи на управителния съвет и другите си органи в София, на 14-16 април, когато българският Национален съвет за саморегулация беше приет за член на ЕАSA..

ЕАSA оказа активна подкрепа за създаването на българския саморегулационен орган, който бе учреден през м. септември 2009 от Българската Асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции – България и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО. Oт създаването на НСС досега вече са образувани 15 процедури по жалби на граждани и организации, а последните промени в Закона за радио и телевизия отредиха заслужена роля на само- и ко-регулацията в търговските съобщения.

Програмата на EASA беше фокусирана върху саморегулацията в дигиталните комуникации и на срещите присъстваха представители на саморегулационните органи от редица страни в Европа и други части на света, както и представители на международни асоциации в областта на рекламата, вкл. г-н Стефан Лорке – Изпълнителен директор на Световната асоциация на рекламодателите (WFA), г-н Доминик Лайл- Изпълнителен директор на Асоциацията на агенциите в комуникациите (EACA) , г-жа Лаура Сбоарина – Директор връзки с обществеността и държавната администрация на Европейската асоциация на телевизионните търговски къщи (EGTA), Люсил Баржо – Звеждащ връзки с обществеността на IAB Европа и др.

Ръководството на ЕАSА се срещна на работна дискусия с представители на българските регулаторни органи в областта на рекламата – Парламентарната комисия за култура, гражданско общество и медии, Парламентарната група на ГЕРБ, Министерство на културата, СЕМ, ДАЗД и др. изявени експерти. Темата на дискусията беше: Европейските тенденции в саморегулацията и бъдещето на процеса на само- и ко-регулация на рекламата и търговските съобщения в България.

===========================================================================

Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА) е единствения представителен глас по въпросите на саморегулацията в Европа и промотира налагането на високи етични стандарти в търговската комуникация чрез ефективна саморегулация, като отчита различията в културата, юридическата и търговска практика в отделните страни. EASA обединява органите за саморегулация от различни държави и организации, представляващи рекламния бранш в Европа.

До 2009 г. България оставаше една от последните държави в Европа без действаща система за саморегулация. ЕАSA предостави методология и добра практика от различни европейски страни и през м. септември 2009 г. бе създаден Националния съвет за саморегулация (НСС), чиито учредители станаха Българската асоциацията на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции-България (АРА) и Асоциацията на българските телевизионни и радио-оператори -АБРО.

  • В Управителния съвет на НСС са избрани професионалисти с опит в рекламната индустрия в България, които доброволно влагат усилията си да направят така, че рекламата в България да е не само законна, но и етична, в защита на потребителя и цялото общество;
  • След широка обществена дискусия, НСС прие Национални етични правила за реклама и търговска комуникация (Етичен кодекс) и Правилник за неговото приложение, публикувани на сайта на сдружението www.nss-bg.org
  • В органите на НСС – Етична комисия, Апелативна комисия, Комисия за пост-мониторинг и Експертен съвет за тълкуване на кодекса, доброволно работят 30 изтъкнати експерти. В Етичната комисия са включени професионалисти от рекламния бранш, но също така и независими ескперти от научната общност, юристи, предствители на потребителските организации като гаранция за обективен процес;
  • Гражданите имат лесен достъп до информация относно саморегулацията и подаване на жалби чрез електронна форма на сайта на НСС: www.nss-bg.org;
  • НСС печели бързо обществено доверие: от създаването досега са открити 15 процедури по жалби от граждани и организации;
  • Всички решения на Етичната комисия се публикуват на сайта, което осигурява прозрачност на работата за обществеността;
  • Последните поправки на Закона за радио и телевизия отредиха заслужена роля на само- и ко-регулацията в търговските съобщения. Това демонстрира волята на българския парламент и правителство да подкрепят по-нататъшното демократично развитие на страната;