Националният съвет за саморегулация прие общи стандарти за отговорна комуникация на спиртни напитки

По предложение на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН),  на 4 ноември 2010 г., Общото събрание на НСС прие стандарти за отговорна комуникация на спиртни напитки. Документът е изготвен на базата на стандартите за индустрията в Европа, изработени от Европейския форум за отговорна консумация (EFRD).

Документът е съгласуван с широк кръг фирми, неправителствени отганизии и държавни органи и е публикуван на сайта на НСС, меню КОДЕКС.