Меморандум за сътрудничество между НСС и Българската агенция за безопасност на храните

На 13-ти март 2015 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Националния съвет за саморегулация и Българската агенция за безопасност на храните. Меморандумът заявява добрата воля на страните за прилагането на високи изисквания и стандарти, които превръщат рекламите в законни, достоверни, честни и благоприлични послания, създадени с чувство на отговорност към потребителите и обществото.

Двете страни ще си сътрудничат в организирането на дискусии с други държавни органи и неправителствени организации  по важни за потребителите и обществото теми, инициирайки формирането на съвместни политики и ще съдействат за развитието на саморегулацията в рекламата и другите форми на търговските съобщения и за широкото приложение на нейните принципи и механизми във всички форми на комуникация в Р България.

В случай че в хода на работата си органите на НСС установят нарушение на изискванията на Закона или други приложими европейски норми относно реклами и други форми на търговски съобщения за храни и хранителни добавки, НСС ще сезира БАБХ за образуване на административнонаказателно  производство  в съответствие с изискванията на закона. От своя страна, БАБХ ще препраща на НСС всички жалби и сигнали, които се получават в агенцията, но се отнасят до нарушения на етичните норми в търговската комуникация.