Изпълнение на Решение 231 относно телевизионна реклама на кренвирши „Аз ям“ – продукт та „Градус-1“ ООД

В посочения срок за изпълнение на Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши „Аз ям“ – продукт на „Градус – 1” ООД в НСС са постъпили доказателства, според които търговската комуникация е приведена в съответствие с Етичния кодекс. НСС изразява благодарност, че «Градус-1» ООД е приело за своя социална отговорност изпълнението на решението на Етичната комисия и спазването на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.