Жаклин Цочева

Жаклин Цочева се присъединява към екипа на Кока-Кола ХБК България през 2018 г. и има повече от 18 години опит в областта на корпоративните комуникации, правителствените връзки и комуникациите с институции и медии, корпоративната социална отговорност и изграждането на работодателска марка в международни компании и организации в редица сектори – медии, образование, бързооборотни стоки, правозащитни организации, и редица пазари – на Балканите и в Европа, сред които bTV, AVON, UNICEF.

Интересите ѝ са съсредоточени в създаването и управлението на партньорства с правителствени и неправителствени организации, бизнеси, медии, институции и лидери на мнение, както и в съвременните тенденции за застъпничество и промяна на нагласи, устойчивото развитие, разнообразието, равнопоставеността и приобщаването на работното място, като и създаването на общности. Жаклин е дългогодишен застъпник за правата на човека.

Жаклин има бакалавърска и магистърска степен в областта на „Връзки с обществеността“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминала е редица международни обучения, свързани с тенденции в развитието на дипломацията и стратегическото застъпничество, медиите и изграждането на бранд идентичност, ESG, промяната на обществените нагласи и други.