Екатерина Димитрова

Head of branding and communication METRO BULGARIA

Екатерина е професионалист в маркетинговите комуникации вече повече от 20 години. С опит в препозициониране на брандове, развитие на собствени марки, В2В и В2С комуникационни стратегии за компании като bauMax, HomeMAX, Сладкарници Неделя и др. Има опит в работата както от страната на рекламните агенции, така и като клиент.

В момента Екатерина отговаря за брандинга и търговската комуникация на МЕТРО БЪЛГАРИЯ и управлява екипи за дигитален маркетинг, инстор брандинг и комуникация и екип от дизайнери.