Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) стана член на НСС

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година. Тя обединява 101 компании от бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване. Нейни асоциирани членове са Университет по хранителни технологии (УХТ), подготвящ висши кадри за бранша, както и Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК), Държавна лаборатория ”Българска роза” ЕООД, „Национална лаборатория Бул Роза” ООД.

БНАЕМПК е пълноправен член на Европейската козметична асоциация (Cosmetics Europe – The Personal Care association), Европейската федерация на производителите и търговците на етерични масла (EFEO), Международната асоциация по натурална и органична химия Natrue, Съюз „Произведено в България” (СПБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българския институт по стандартизация (БИС). БНАЕМПК е асоцииран член на Германската асоциация на производителите и търговците на фармация, хранителни добавки, продукти за грижа за здравето и за лична хигиена (BDIH). Поддържа успешен и конструктивен диалог със сродни браншови организации в Италия (COSMETICA ITALIA), Румъния (RUCODEM), Германия (IKW) и др.

Основните приоритети в дейността на БНАЕМПК са промотиране на българските етерични масла и козметика и повишаване на информираността на бизнеса по отношение на новите нормативни изисквания към производството им. БНАЕМПК е национално представена браншова организация и като такава работи успешно с органите на държавната администрация в лицето на ресорните министерства – МЗ, МИ, МЗХ, както и агенциите към тези министерства: ИАНМСП, ИА „БСА”, НЦОЗА и др. http://www.bnaeopc.com/