Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (AПВТСН) Стана асоцииран член на НСС

На заседание на УС на НСС на 26 юни 2010 г., за асоцииран член на НСС бе приета Асоцаицията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН). Асоциацията включва водещи фирми в бранша като: СисИндустриз АД, Винарска изба “Розова долина” АД, Винпром Плевен ЕАД,  Диаджео България ЕООД, Перно Рикар България ЕООД, Максиъм България ЕООД, Софсток ООД, Ситекс ООД, В.Р.Б. ГРУП АД

АПВТСН е член на Европейската конфедерация на производителите на спиртни напитки (CEPS) и прилага Харатата за отговорна консумация на тази организация. Правилата за търговска комуникация на спиртни напитки са разработени от АПВТСН въз основа на общите правила за комуникация на спиртните напитки в Европа, приети от Европейския форум за отговорна комуникация (EFRD). След приемането им от Общото събрание на НСС, тези правила ще бъдат неразделна част от Националния етичен кодекс.