English   
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ  
  начало / полезно
Полезно
Кодекс
Жалби
За Нас
Архив
Архив
Контакти
Контакти
Съобщения
 
 
Как работи системата за саморегулация?

Рекламната индустрия създава орган за саморегулация в бранша - в България това е Националният съвет за саморегулация (НСС). 

След обществена дискусия, НСС приема
Етичен кодекс и Правилник за неговото приложение. 

НСС създава и органи за приложение на кодекса –
Етична комисия (жури), Апелативна комисия, Експертна група за тълкуване на Кодекса, Комисия за мониторинг

Органите на НСС осигуряват механизми за бърз и ефективен отговор на
жалби

от потребители или икономически оператори, като НСС може й да се самосезира. При поискване, НСС може да оказва и услугата „предварителен преглед” (Copy Advice) – потвърждение от НСС, преди излъчването на дадена търговска комуникация, за съответствието й на Етичния кодекс.
 
Кодексът е задължителен за членовете на НСС. Те доброволно се задължават да не извършват или да не приемат никакви дейности в нарушение на Кодекса и да променят или преустановяват всяка комуникация, която Етичната комисия на НСС е преценило, че е в нарушение на Кодекса. 

Членовете на НСС не само се ангажират да прилагат Кодекса и да осигурят неговото спазване - те работят за промотирането на Кодекса и насърчават спазването на целите и правилата му и от всички други стопански субекти и лица в рекламната индустрия.
 

За тези, които още не са приели Етиния кодекс, решенията на журито не могат да бъдат задължителни. В тези случаи НСС може да реши да напрви публични решенията на Етичната комисия, да поиска от своите членове - медии да преустановат излъчването на въпросната реклама или в определение случаи - да уведоми съответните държавни регулаторни институции.

Секретариатът на НСС осигурява работата на системата за саморегулация, като целта е да се постигнат високи професионални стандарти в рекламата и търговската комуникация, които да спечелят доверието на потребителите и да осигурят тяхната защита в полза на индивида, обществото и правилата на честната конкуренция.  

 

 
КОНТАКТИ
ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA),
София 1504

E-mail: office@nss-bg.org
Телефон: 0886 695 616
Изпълнителен секретар:
Ели Михайлова
 
 
ЗА ЧЛЕНОВЕ

 
 
 
 
 
 
 
  Copyright © 2009 Национален съвет за саморегулация Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42