Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Онлайн поведенческа реклама

Онлайн поведенческата реклама или накратко "OBA" (от Online Behavioural Advertising) включва практиката на събиране на информация от уеб-браузъри, свързано с посещенията на потребителите на даден компютър или устройство в различни уебсайтове, която информация по-късно се използува за доставка на онлайн реклами, които са от особен интерес за дадените потребители.

 

Развитието на този вид реклами изисква да се осигури прозрачност и право на избор на интернет потребителите. Ето защо Националния съвет за саморегулация (НСС) прие Правила за Онлайн поведенческа реклама - в сила от 01 май 2015 г.    

 

Тези правила са неразделна част от инициативата на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) и неговата Препоръка за най-добри практики в онлайн поведенческата реклама. 

 

Правилата изискват компаниите, имащи отношение към ОВА се задължават да осигурят съобщение за събирането на информация относно предпочитанята и интересите на потребителите в интернет и използуването й за целите на ОВА, включително как уеб потребителите могат да откажат получаването на ОВА.

 

НСС наблюдава приложението на правилата в интернет екосистемата  и предлага на българските потребителите възможност да се оплачат за тяхното нарушаване.

 

Още информация за поведенческата реклама можете да получите на сайта http://youronlinechioces.com/bg/.

Съветите в този сайт ще ви помогнат да решите дали подаването на жалба е правилното решение за вашия конкретен случай.  

 

- ако не искате да получавате OBA, следвайте указанията на меню „Вашия избор“;

 

- вижте меню "Помощ"ако срещате трудности да се откажете от OВА;

 

- ако смятате, че още получавате  OBA, въпреки, че вече сте отказали от нейното получаване,  вижте „Често задавани въпроси“

 

- в случай, че искате да научите повече за това как да използувате настройките на вашия браузър, за да контролирате „бисквитките“ поставени в него, вижте меню „Пет топ съвета“.

 


 

Ако горните съвети не са ви помогнали да решите проблема си, подайте жалба на сайта на Националния съвет за саморегулация чрез предвидената за целта електронна форма.